BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quảng Ninh phát triển chưa xứng tiềm năng

Cập nhật ngày: 17/04/2009 - 05:45

Ngày 17.4, chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, nhất là tiềm năng biển, du lịch, thương mại; chất lượng tăng trưởng còn hạn chế.

Tổng Bí thư nhận xét Quảng Ninh đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh song trên nhiều lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, vững chắc, tính hấp dẫn còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường đô thị còn nhiều thiếu sót, bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; quản lý hoạt động sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ than chưa chặt chẽ vẫn còn thiếu sót.

Lưu ý một số điểm mà Quảng Ninh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh Quảng Ninh cần phải tiếp tục suy nghĩ về vai trò, lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, thị trường trong khu vực và quốc tế để có những giải pháp đột phá phát triển kinh tế.

Tỉnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ, trên cơ sở động viên mọi nguồn lực, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng trưởng, phấn đấu phát triển kinh tế với tốc độ cao, ổn định, bền vững để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020, xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, của Vành đai Kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ.

Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị yêu cầu tỉnh cần chú trọng phát triển những ngành có tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đầu tư nâng cao hiệu quả các khu kinh tế cửa khẩu; có cơ chế, chính sách khuyến khuyến khích thu hút đầu tư vào các khu vực có lợi thế.

Bộ Chính trị đồng ý với chủ trương xây dựng thành phố Móng Cái trở thành thành phố cửa khẩu quốc tế, hiện đại gắn với Khu công nghiệp cảng Hải Hà để xây dựng thành một khu đô thị lớn Hải Hà - Móng Cái thành một trung tâm công nghiệp cảng biển, trung tâm tài chính, khu mậu dịch tự do lớn hiện đại; xây dựng khu kinh tế Vân Đồn thành khu du lịch sinh thái, biển đảo chất lượng cao, là đầu mối giao thương quốc tế.

Bộ Chính trị đồng ý với kiến nghị của tỉnh về việc triển khai quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị danh thắng lịch sử và Di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long, bổ sung quy hoạch, đầu tư xây dựng một số thiết thế văn hóa thể thao trọng điểm tại địa phương; tán thành đề nghị về chính sách hỗ trợ một phần từ nguồn thu của công nghiệp nặng khai thác than, từ thu thuế xuất, nhập khẩu để đầu tư có mục tiêu cho phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh nêu rõ trong những năm tới, Quảng Ninh tiếp tục đổi mới toàn diện mạnh mẽ và đồng bộ phấn đấu xây dựng tỉnh thành một địa bàn động lực, phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015. Đến năm 2020, xây dựng tỉnh thành địa bàn động lực, một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với khu vực và quốc tế.