Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước  

Cập nhật ngày: 22/05/2024 - 09:12

Sáng 22.5, với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 22-5, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm.

Với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu, theo quy định, tân Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Chủ tịch nước đồng thời là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh...

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nguồn TTO