BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán, phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng 

Cập nhật ngày: 21/10/2022 - 10:47

Hôm nay, Quốc hội sẽ bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cùng với đó, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể theo nguyện vọng cá nhân và theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán, phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng ảnh 1

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín, sáng 21/10. Ảnh Như Ý

Sáng cùng ngày, Ban kiểm phiếu công bố kết quả miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm với hai trường hợp trên. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Chiều 21/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước và danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu, phê chuẩn bổ nhiệm.

Tại Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan hiện đang là quyền Bộ trưởng từ giữa tháng 7/2022. Tại Kiểm toán Nhà nước, hiện ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Nguồn TPO