BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội có một loạt chủ nhiệm uỷ ban mới

Cập nhật ngày: 29/07/2011 - 09:36

Chiều 29.7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử các chức vụ lãnh đạo Hội đồng và các uỷ ban. Theo đó, có 4 lãnh đạo tái cử là Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai.

6 người còn lại là: ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật; ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế; ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ,i trường; ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu là người lần đầu tiên trúng cử Quốc hội. Có 3 người hoạt động lâu năm trong Quốc hội (khóa 10, 11 và 12) là các ông Ksor Phước, Phan Trung Lý và bà Trương Thị Mai.

Ông Phan Trung Lý

Bà Trương Thị Mai

Ông Phùng Quốc Hiển

Ông Ksor Phước

Ông Nguyễn Văn Giàu

Sáng 29.7, trước giờ biểu quyết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả thảo luận đoàn về dự kiến nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các uỷ viên uỷ ban.

Ngoài danh sách do Uỷ ban Thường vụ QH đề cử, nhiều đại biểu QH đã được giới thiệu thêm để ứng cử vào các chức danh trên. Tuy nhiên, phần lớn người được giới thiệu thêm đều đã xin rút.

Đặc biệt, riêng Uỷ ban Pháp luật (khuyết một ứng viên cho chức danh Phó chủ nhiệm) đã nhận được hàng chục đề cử. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Sinh Hùng, việc xem xét bổ sung một chức danh còn khuyết cho Uỷ ban Pháp luật sẽ được cân nhắc sau.

Đối với các ứng viên được đề cử không xin rút, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết để đưa vào danh sách chính thức.

Danh sách bao gồm: ông Lê Hồng Tịnh (Hậu Giang), được đề cử làm phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ vài trường; các ông bà Vi Thị Hương (Nghệ An), Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Quảng Nam), Trịnh Đình Thạch (Quảng Ngãi), Phạm Hồng Phong (Hậu Giang), Bạch Thị Hương Thuỷ (Hòa Bình), Phạm Thị Thu Hồng (Bình Định), Mai Hữu Tín (Bình Dương) được đề cử làm uỷ viên Hội đồng Dân tộc và một số uỷ ban khác của QH.

Kết quả, đa số ĐBQH đã không đồng ý đưa tên các ông bà trên vào danh sách bầu cử.

Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch các uỷ ban đã được Quốc hội biểu quyết thông qua:

1. Hội đồng dân tộc: Chủ tịch Ksor Phước, 4 phó chủ tịch Giàng A Chu, Mã Điền Cư, Triệu Thị Nái và Danh Út. Số thành viên Hội đồng là 40.

2. Uỷ ban Pháp luật: Chủ nhiệm Phan Trung Lý, 5 phó chủ nhiệm Nguyễn Kim Hồng, Trần Đình Long, Đặng Đình Luyến, Lê Minh Thông. Còn một vị trí phó chủ nhiệm sẽ được bổ sung sau. Uỷ ban này có 40 uỷ viên.

3. Uỷ ban Tư pháp: Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hiện, 5 phó chủ nhiệm Nguyễn Công Hồng, Lê Thị Nga, Dương Ngọc Ngưu, Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Đình Quyền. Tổng số uỷ viên là 30.

4. Uỷ ban Kinh tế: Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu, 4 phó chủ nhiệm Nguyễn Văn Phúc, Mai Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Đặng Thế Vinh. Số uỷ viên là 45.

5. Uỷ ban Tài chính - Ngân sách: Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển, 4 phó chủ nhiệm Đinh Trịnh Hải, Đinh Văn Nhã, Trần Văn, Bùi Đặng Dũng. Số uỷ viên là 37.

6. Uỷ ban Quốc phòng - An ninh: Chủ nhiệm Nguyễn Kim Khoa, 3 phó chủ nhiệm Trần Đình Nhã, Hồ Trọng Ngũ, Lê Việt Trường. Số uỷ viên là 36.

7. Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng: Chủ nhiệm Đào Trọng Thi, 4 phó chủ nhiệm Lê Văn Học, Ngô Thị Minh, Trịnh Ngọc Thạch, Lê Như Tiến. Số uỷ viên là 43.

8. Uỷ ban Các vấn đề xã hội: Chủ nhiệm Trương Thị Mai, 4 phó chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh, Đỗ Mạnh Hùng, Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Văn Tiên. Số uỷ viên: 50.

9. Uỷ ban Khoa học công nghệ vài trường: Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng, 4 phó chủ nhiệm Nguyễn Vinh Hà, Lê Quang Huy, Lê Bộ Lĩnh, Võ Tuấn Nhân. Số uỷ viên: 33.

10. Uỷ ban Đối ngoại: Chủ nhiệm Trần Văn Hằng, 3 phó chủ nhiệm Ngô Đức Mạnh, Nguyễn Mạnh Tiến, Hà Huy Thông. Số uỷ viên là 36.

(Theo Vietnamnet)