BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

Cập nhật ngày: 06/11/2022 - 17:07

Chiều 5/11, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Cùng với các bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính, có 4/4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 7 bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công an, Giáo dục, Y tế, Tài chính, Công Thương và Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu tranh luận.

Kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vào chủ đề chất vấn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao.

Nhiều đại biểu Quốc hội đặt lại câu hỏi tranh luận, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục có giải pháp phù hợp để khắc phục.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời, nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước từ những kỳ họp trước cũng như kỳ họp này.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp cần thiết, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn.

Có thể khẳng định việc lựa chọn đúng và trúng vấn đề và đổi mới phương pháp chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, cùng với tâm huyết, tinh thần, trách nhiệm cao của người chất vấn và người trả lời chất vấn trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, qua đó giúp các đại biểu Quốc hội đánh giá được kết quả thực thi nhiệm vụ người trả lời chất vấn đối với các quyền hạn được giao.

Với tinh thần dân chủ, công khai, hoạt động chất vấn đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của bộ máy nhà nước và người đứng đầu cơ quan nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Nguồn cand