BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội đồng ý tăng mức bội chi ngân sách 5,3% GDP

Cập nhật ngày: 12/11/2013 - 05:53

Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng 12.11, tại phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 với 87,95% số đại biểu tán thành.

 

 Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 782.700 tỷ đồng, trong đó, thu từ nội địa là 539.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 85.200 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 154.000 tỷ đồng,…

Tổng số chi ngân sách là 1.006.700 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư là 163.000 tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ là 120.000 tỷ đồng, chi cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và quản lý hành chính trên 704.400 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Quốc hội cũng đồng ý tiếp tục thực hiện 16 chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép và thu gọn mục tiêu, giảm chi sự nghiệp, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn hiệu quả; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (2011 - 2013).

Quốc hội giao Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu, chi ngân sách, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Bội chi ngân sách chủ yếu được sử dụng cho đầu tư phát triển và dành một phần để trả nợ. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp công; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc; cắt, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác, không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa chi chuyển nguồn.

Trình Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật: Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Đầu tư công; chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường; rà soát lại chính sách thu ngân sách nhà nước, điều chỉnh bảo đảm phù hợp với lộ trình giảm thuế đã cam kết theo các hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương; không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu, tăng chi ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước và an ninh tài chính quốc gia.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế; giảm nợ đọng thuế.

Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội.

Đánh giá chính xác, tăng cường kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm an toàn nợ công, trả nợ đúng cam kết, giữ vững an ninh tài chính quốc gia; từng bước xử lý dứt điểm các khoản mà ngân sách nhà nước còn nợ.

Trước đó, Quốc hội cũng đồng ý điều chỉnh nâng mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013. Căn cứ số hụt thu thực tế của ngân sách Trung ương năm 2013, Quốc hội giao Chính phủ nâng mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 để bù đắp số hụt thu ngân sách trung ương nhưng không quá 195.500 tỷ đồng (tương đương 5,3% GDP ước thực hiện).

Về xử lý hụt thu ngân sách địa phương năm 2013, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát thực hiện triệt để tiết kiệm chi, cắt, giảm các khoản chi chưa cần thiết, không hiệu quả và cho phép các địa phương không đủ nguồn bù đắp hụt thu ngân sách được sử dụng không quá 70% Quỹ dự trữ tài chính để bù vào số hụt thu ngân sách năm 2013./.

(Theo Báo điện tử ĐCS)