BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội dự kiến thông qua 13 dự án luật tại kỳ họp thứ 9 (đầu năm 2015)

Cập nhật ngày: 10/07/2014 - 06:28

Theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ  Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và năm 2015, có 3 dự án luật và một nghị quyết được bổ sung vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2014). Đó là dự án Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật Thú y và Nghị quyết về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt. Bên cạnh đó, cũng tại kỳ họp thứ 8, các dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến (chậm lại một kỳ họp so với dự kiến ban đầu).

Trong khi đó, một số dự án luật đã được rút khỏi chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, gồm Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Thống kê (sửa đổi)…

Đáng lưu ý, tại kỳ họp thứ 9 (diễn ra vào đầu năm 2015), Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 13 dự án luật, trong đó có dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)… 
  
Trao đổi tại phiên họp, đại diện Bộ Quốc phòng - cơ quan soạn thảo dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) cho biết, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng tách nội dung về quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng ra để quy định trong một văn bản pháp lệnh riêng (sẽ trình Chính phủ cho ý kiến vào quý 3 năm 2015). Còn dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đang được xây dựng đúng tiến độ, dự kiến sẽ trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Riêng về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền cho biết, đây là một luật khó, Chính phủ đề nghị lùi tiến độ trình đến kỳ họp thứ 10 để đảm bảo chất lượng chuẩn bị. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vừa được Quốc hội thông qua, cần được thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao...

Nguồn SGGP