BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội giám sát chương trình 135 tại các địa phương

Cập nhật ngày: 23/01/2010 - 08:52

Kênh mương thực hiện từ Chương trình 135 đem lại hiệu quả cao trong nông nghiệp.

Trong 3 ngày từ 21- 23.1, Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội do ông Ksor Phước, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình 135 (giai đoan II: 2006-2010 và các chương trình lồng ghép xoá đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn tại tỉnh Lai Châu.

Sau khi thị sát một số công trình xây dựng, mô hình phát triển kinh tế tại cơ sở, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Chương trình 135 và các chương trình lồng ghép xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Lai Châu được hỗ trợ hơn 335 tỷ đồng từ chương trình 135 đầu tư vào các mô hình sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; phát triển cơ sở hạ tầng... 3 năm qua, toàn tỉnh có gần 30 nghìn lượt hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Cùng với sự hỗ trợ của các nguồn vốn, sự cố gắng của nhân dân, trên 24 nghìn hộ đã thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình hàng năm giảm 8%. 

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, ông Ksor Phước đã chỉ ra những tồn tại mà địa phương cần sớm khắc phục như quy hoạch khu dân cư còn dàn trải, khó quản lý, sử dụng các công trình phúc lợi chưa hiệu quả, trình độ canh tác còn lạc hậu; chưa phát huy được tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh....

** Cũng trong 3 ngày, từ 21 đến 23.1, Đoàn công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do ông Giàng A Chu, phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Bình giám sát việc thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn”.

Từ năm 2006 đến năm 2009, Trung ương phân bổ cho tỉnh Bình Định hơn 100 tỷ đồng triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2. Thông qua việc lồng ghép các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Bình Định cũng đầu tư hơn 553 tỷ đồng thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn. Việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình 135 đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đối với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo.

Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương thuộc 2 huyện An Lão, Hoài Ân và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, ông Giàng A Chu cho rằng: Bình Định đã thực hiện khá tốt 4 hợp phần của Chương trình 135 giai đoạn 2 cùng với các chương trình, mục tiêu quốc gia và các dự án khác, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Ông Giàng A Chu lưu ý: Năm 2010 tỉnh vẫn phải tiếp tục phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ địa phương. Phải tập trung kinh phí cho hỗ trợ sản xuất, đầu tư phát triển các mô hình và tạo cho người dân có thu nhập bền vững ổn định. Trên cơ sở đó người dân mới gắn bó định canh định cư lâu dài ở địa phương. Xây dựng cơ sở hạ tầng không nên bình quân vốn, mà phải căn cứ vào nhu cầu thực tế tại đại phương....

(Theo VOV News)