baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội khoá mới dự kiến có 4 Phó chủ tịch

Cập nhật ngày: 21/07/2011 - 09:13

16 giờ chiều 21.7, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đọc tờ trình dự kiến số lượng uỷ viên Thường vụ Quốc hội là 18. Số phó chủ tịch Quốc hội là 4, tương đương khoá 12.

Theo tờ trình, 4 phó chủ tịch Quốc hội khoá 13 sẽ phụ trách các lĩnh vực: văn hoá - xã hội, kinh tế - tài chính, pháp luật - tư pháp và an ninh - quốc phòng. Ngoài chủ tịch và phó chủ tịch Quốc hội, 13 uỷ viên Thường vụ còn lại sẽ là chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm các uỷ ban và trưởng một số ban giúp việc cho Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội khoá 12 có 4 phó chủ tịch là các ông Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn và bà Tòng Thị Phóng. Ngoại trừ ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia khoá mới, 3 phó chủ tịch còn lại tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội.

Trong 500 đại biểu Quốc hội khoá 13, 2/3 là người lần đầu tiên trúng cử.

Số uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 12 là 18, trong đó 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 13. Ngoài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và 3 phó chủ tịch nêu trên, còn có các ông bà: Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách; Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội; Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc và ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng.

Theo chương trình, sáng 22,7 các đoàn đại biểu Quốc hội họp thảo luận về dự kiến số phó chủ tịch và số uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số phó chủ tịch, số uỷ viên Thường vụ Quốc hội. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội khoá 12 trình bày tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch và uỷ viên Thường vụ Quốc khoá 13.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 13 dự kiến kéo dài 14 ngày rưỡi (21.7 - 6.8), trong đó sẽ dành khoảng 11 ngày để xem xét, quyết định về công tác tổ chức và nhân sự, như bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ, số lượng phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội.

(Theo VNE)