BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội muốn tăng chi cho quốc phòng

Cập nhật ngày: 27/04/2011 - 08:18

Chiều 26.4, Uỷ ban Thường vụ QH họp cho ý kiến về phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2010.

Ưu tiên giảm bội chi
Theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, thu ngân sách nhà nước năm 2010 vượt 21,2% (97.670 tỷ đồng). Như vậy, tăng trên 31 ngàn tỷ đồng so với con số đã báo cáo QH tại kỳ họp thứ 8.

Ông Ninh cho hay, số tiền vượt thu sẽ được dùng  để chi trả các khoản như hỗ trợ đầu tư các địa phương kinh tế trọng điểm có số thu lớn, an sinh xã hội, mua dự trữ thóc gạo, trả nợ (dự kiến 10.000 tỷ đồng), đầu tư an ninh - quốc phòng… Nguyên tắc là ưu tiên giảm bội chi ngân sách.

Ông Lê Quang Bình muốn tăng chi cho bảo vệ chủ quyền, an ninh.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Lê Quang Bình cho rằng hiện nay, tiền đầu tư cho bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia còn thấp.

“Tôi đề nghị đầu tư thêm tiền cho sản xuất, bảo quản thiết bị vũ khí. Ngoài ra, nên bổ sung thêm tiền cho bảo vệ biển đảo”, ông Bình đề xuất.

Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, Chính phủ đã đề nghị bổ sung 750 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng và 500 tỷ đồng cho Bộ Công an để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết. Chẳng hạn, dự án mua sắm trang thiết bị cho Viện Quân y 108.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, đầu tư quốc phòng đóng vai trò quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Do đó, đề nghị Chính phủ có thể bổ sung thêm cho Bộ Quốc phòng 100 tỷ đồng để thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm toán chi tiêu công: Mới mon men

Cũng trong chiều nay, Thường vụ QH đã biểu quyết việc thành lập thêm 4 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực, 1 đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên  ngành và giao chỉ tiêu biên chế năm 2011, 2012 cho Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, việc thành lập một đơn vị Kiểm toán chuyên ngành dựa trên cơ sở chia tách như sau: Kiểm toán với lĩnh vực quốc phòng; Kiểm toán với lĩnh vực an ninh, tài chính và ngân sách Đảng, tài chính chi cho hoạt động cơ yếu của Chính phủ.

Trước khi thông qua Nghị quyết, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên lưu ý, hiện Kiểm toán Nhà nước mới thực hiện kiểm toán thường xuyên được khoảng 50% số báo cáo quyết toán tài chính ở các bộ ngành và cấp tỉnh. Và mới chỉ “mon men” kiểm toán các khoản chi đầu tư của Nhà nước.

Việc tăng cường năng lực đội ngũ thời gian tới phải song hành với nhiệm vụ kiểm toán được việc chi tiêu tiền ngân sách.

Ngoài ra, phải tăng cường tính độc lập cho kiểm toán để đảm bảo khách quan.

“Nên sử dụng công cụ kiểm toán như một phương tiện hữu hiệu kiểm soát chi tiêu tiền của nhân dân”, ông Kiên nhấn mạnh.

Chính phủ đầu tư trở lại cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo cơ chế đặc thù 1.700 tỷ đồng. Bố trí 2.569,6 tỷ đồng thưởng các tỉnh, thành có số thu  lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng.

(Theo Vietnamnet)