BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội phê chuẩn hai phó thủ tướng mới

Cập nhật ngày: 14/11/2013 - 05:53

Sáng 13-11, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ với tỉ lệ 84,54% và 85,75%.

Ông Vũ Đức Đam (trái) và ông Phạm Bình Minh

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn ông Vũ Đức Đam (bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ với tỉ lệ 84,54% tổng số đại biểu Quốc hội; phê chuẩn ông Phạm Bình Minh (bộ trưởng Bộ Ngoại giao) giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ với tỉ lệ 85,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3-2-1963, trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp.

Ông Vũ Đức Đam là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhận các chức vụ Phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Tổng cục bưu điện, Phó vụ trưởng vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng chính phủ, Vụ trưởng Vụ Asean Văn phòng chính phủ; Thư ký và trợ lý Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt; Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh, Phó bí thư tỉnh ủy- chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương đảng khóa 10, Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa 11.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận xét: Trong quá trình công tác, ông Vũ Đức Đam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Ông Vũ Đức Đam có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết dự kiến phân công ông Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối văn hóa xã hội, khoa học giáo dục và đào tạo.

Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26-3-1959 trình độ chuyên môn thạc sĩ luật ngoại giao, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp.

Ông Phạm Bình Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã qua đảm nhận các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ các tổ chức Quốc tế Bộ ngoại giao; Đại sứ, Phó trưởng đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp quốc; Công sứ- Phó đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ; Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Bộ ngoại giao; Trợ lý Bộ trưởng Bộ ngoại giao; Thứ trưởng Thường trực Bộ ngọai giao, Bộ trưởng Bộ ngọai giao; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 10 và được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 10 từ tháng 1-2009; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Đại biểu Quốc hội khóa 13.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công trên cương vị Bộ trưởng Bộ ngoại giao, ông có đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ông Phạm Bình Minh có đủ phẩm chất năng lực để đam đương nhiệm chức vụ Phó thủ tướng- Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

(Theo TTO)