BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội sắp 'soi' lại nhiệm kỳ của Thủ tướng

Cập nhật ngày: 03/11/2010 - 05:59

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Thủ tướng theo luật định.

Chiều 3.11, các đại biểu Quốc hội về sớm hơn thường lệ vì không có bất cứ ý kiến nào phát biểu thảo luận, cho thấy sự nhất trí tuyệt đối với tờ trình dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2011, do Thường vụ trình.

Năm 2011 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011, bầu đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Quốc hội sẽ tiến hành 3 kỳ họp: Kỳ họp cuối cùng của khoá XII tổng kết công tác cả nhiệm kỳ. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá tới bàn công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước. Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII bàn và quyết định về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng pháp luật và hoạt động giám sát.

Do thời gian dành cho hoạt động giám sát năm 2011 không nhiều, Uỷ ban Thường vụ đã cân nhắc đề nghị các nội dung giám sát cho từng kỳ họp trong năm sau.

Theo đó, tháng 3.2011, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khoá XII của Quốc hội, Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo luật định. Ngoài ra, sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu, nếu có.

Tháng 7.2011, các tân đại biểu sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Riêng kỳ họp này sẽ không có chất vấn và trả lời chất vấn.

Tháng 10 - 11.2011, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011 sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp thứ 8 này.

(Theo Vietnamnet)