BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội thảo luận Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Cập nhật ngày: 17/11/2011 - 09:41

Sáng 17.11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khoá XIII.

Tờ trình đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khoá gồm 96 dự án thuộc Chương trình chính thức (90 dự án luật và 6 dự án pháp lệnh) và 38 dự án thuộc Chương trình chuẩn bị.

Đa số các đại biểu thống nhất với nội dung Tờ trình khi cho rằng Chương trình đã bám sát những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên không ít đại biểu cũng đã lưu ý tới tính khả thi của Chương trình khi nhiều khoá trước, Quốc hội đều không thông qua đủ số dự án đã đặt ra, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng chất lượng và tính khả thi của một số dự án luật chưa cao khi có hiệu lực…

Nguyên nhân của việc xây dựng pháp luật chưa hiệu quả, theo các đại biểu là do chưa nắm chắc những tiêu chí cơ bản về nội hàm của luật cần ban hành, nên khi bắt tay vào làm thì gặp vướng mắc, lúng túng nên chậm tiến độ hoặc rút khỏi chương trình. Khâu soạn thảo triển khai chậm dẫn đến việc góp ý, thảo luận vội vàng, gấp gáp ảnh hưởng tới chất lượng luật. Việc đầu tư cho xây dựng pháp luật chưa được coi trọng và thiếu chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt từ phía Quốc hội. Ngoài ra, chưa xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân không đảm bảo nghiêm túc tiến độ xây dựng luật…

Theo VOV


Liên kết hữu ích