baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội thông qua 5 Luật

Cập nhật ngày: 19/06/2009 - 02:35

Ngày 18.6.2009, với sự đồng thuận cao, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai và Luật Bồi thường nhà nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá

Với 461 đại biểu tán thành (chiếm 93,51%), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

Theo đó, việc liên doanh, liên kết trong lĩnh vực sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim, mức vốn góp của phía nước ngoài không quá 51% vốn pháp định của liên doanh là tỷ lệ Việt Nam đã cam kết khi gia nhập WTO và đã được Quốc hội khoá XI phê chuẩn tại Nghị quyết số 71/2006/QH11.

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá với 453 đại biểu tán thành (chiếm 91,89%).

Việc ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá nhằm tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản có nội dung còn chưa rõ, chưa chặt chẽ, chưa tương thích với các bộ luật khác của nước ta và các điều ước quốc tế; bảo đảm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như tăng cường phân cấp cho các địa phương trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Quốc hội đã thông qua Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài 461 đại biểu tán thành (chiếm 93,51%).

Theo đó, cơ quan đại diện ngoại giao trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện thống nhất chính sách đối ngoại đối với các đoàn của cơ quan, tổ chức của Việt Nam đi công tác tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.

Với 429 đại biểu tán thành (chiếm 87,02%), Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai được Quốc hội thông qua.

Việc quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam bao gồm: Người có quốc tịch Việt Nam; người gốc Việt Nam thuộc diện về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

Với 454 đại biểu tán thành (chiếm 92,09%), Quốc hội thông qua Luật Bồi thường nhà nước.

Luật Bồi thường nhà nước quy định các vấn đề trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, quyền được bồi thường của người bị thiệt hại, thủ tục giải quyết bồi thường, kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.

Chiều 18.6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện.

Ngày 19.6, sau gần 1 tháng làm việc khẩn trương, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc.

(Theo chinhphu.vn)