BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

Cập nhật ngày: 28/11/2013 - 04:49

Với 486 đại biểu tán thành, Quốc hội vừa thông qua bản Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong tổng số 488 đại biểu có mặt, 486 đại biểu (97,39%) nhấn nút đồng ý thông qua Hiến pháp mới, số đại biểu không tán thành là 0; số đại biểu không biểu quyết là 2.

Tiếp theo chương trình làm việc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Quy định một số điểm thi hành Hiến pháp sửa đổi với 491 đại biểu có mặt tán thành (98,59%), số đại biểu không tán thành là 0; số đại biểu không biểu quyết là 0.

 

Theo Chinhphu.vn