BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 26/11/2013 - 05:48

So với dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thảo luận, Luật Đấu thầu (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (26-11) đã có nhiều nội dung thay đổi.

Tại quy định về chỉ định thầu (Điều 22), có ý kiến đề nghị chỉ nên áp dụng chỉ định thầu đối với các trường hợp cấp bách cần khắc phục ngay hoặc bí mật quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và chỉnh lý quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22, của Luật.

Một số đề nghị về quy định nguyên tắc mua thuốc của cơ sở y tế cũng đã được tiếp thu, chỉnh lý

Ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu theo từng giai đoạn đã được tiếp thu và chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; đề nghị bổ sung quy định về chỉ định nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân tự đề xuất, đăng ký dự án đầu tư để tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích và thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng đã được tiếp thu.

Liên quan đến Điều 6 (Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu), có ý kiến đề nghị làm rõ hơn sự độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính giữa nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và trong trường hợp Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty Nhà nước và các công ty con…

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc xác định tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính trong các trường hợp cụ thể đòi hỏi cần xem xét, đánh giá trên nhiều phương diện, theo các tiêu chí về vốn sở hữu, về nhân sự.

Do đó, những nội dung này cần được quy định một cách chi tiết trong văn bản hướng dẫn và trong hồ sơ mời thầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giữ quy định như dự thảo Luật.

Về việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung Điều 27, quy định: trong trường hợp đặc biệt, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư lập phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Một số đề nghị về quy định nguyên tắc mua thuốc của cơ sở y tế cũng đã được tiếp thu, chỉnh lý. Luật Đấu thầu (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014.

(Theo SGGP)