BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2014

Cập nhật ngày: 12/11/2013 - 05:00

Sáng 11.11, Quốc hội họp phiên toàn thể để thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Theo báo cáo về việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày tại phiên họp, đa số ý kiến đồng ý với mục tiêu tổng quát năm 2014 như dự thảo Nghị quyết. Một số ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh việc sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, có ý kiến đề nghị không nên thể hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bội chi ngân sách trong Nghị quyết về kinh tế - xã hội mà đưa nội dung này vào Nghị quyết về ngân sách nhà nước và bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm từ năm 2014. Tuy nhiên, để bảo đảm tính tập trung cao trong thực hiện giải pháp, nhiệm vụ về ngân sách, xin tiếp thu, thể hiện chỉ tiêu này trong Nghị quyết về ngân sách nhà nước.

Về bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm, đây là một chỉ tiêu quan trọng, phản ánh chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên để tạo sự thống nhất, bảo đảm tính liên tục trong theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm, đề nghị Quốc hội tiếp tục tập trung vào nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường như đã trình Quốc hội trong hai năm 2014 và 2015, chưa bổ sung chỉ tiêu mới là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm.

Đối với chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng, có ý kiến cho rằng tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5% là mâu thuẫn với mục tiêu đến năm 2015 đạt 42% vì một năm chỉ tăng 0,5%. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, theo báo cáo của Chính phủ, những chính sách phát triển rừng sản xuất phù hợp được ban hành trong những năm gần đây đã khuyến khích người dân trồng rừng sản xuất; các địa phương đã triển khai trồng rừng đảm bảo thời vụ.

Diện tích trồng rừng 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 128,6 nghìn ha, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2012. Do đó, tỷ lệ 41,5% là mức phấn đấu hợp lý, sát thực tế. 

Có ý kiến đề nghị chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng không quá 7% và không vượt quá mức tăng GDP năm 2013. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tiếp tục tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là mục tiêu ưu tiên trong năm 2014 và định hướng trong 2 năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm; mục tiêu đặt ra là đến 2015 chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5% - 7% theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, việc kiểm soát lạm phát năm 2014 cũng sẽ đối mặt với nhiều áp lực hơn khi điều chỉnh chính sách vĩ mô, nhất là khi tăng đầu tư công, tăng dư nợ tín dụng, giá điện, than và dịch vụ công. Vì vậy, đề nghị giữ chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 7% như dự thảo Nghị quyết để bảo đảm cho Chính phủ linh hoạt trong điều hành.

Quốc hội đặt ra mục tiêu đến năm 2015 chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5%-7% (Ảnh minh họa).

Một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi của các chỉ tiêu về tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị do mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 chỉ khoảng 5,8%. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định: thực trạng nền kinh tế và tình hình doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong những năm qua, nhưng nhiệm vụ tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp không có biến động lớn, đòi hỏi cần tiếp tục đánh giá sâu sắc, thực chất hơn, làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp với chỉ tiêu việc làm, thất nghiệp...

Mặc dù vậy, bảo đảm việc làm là một yêu cầu lớn đối với nền kinh tế, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ hai chỉ tiêu này như dự thảo Nghị quyết làm cơ sở đề Chính phủ phấn đấu ở mức cao nhất, từ đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân.

Tiếp đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Với 430 đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng của nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao trước khi thông qua toàn văn nghị quyết với tỷ lệ tán thành 84,54% trên tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu không tán thành chiếm 0,80% và số không biểu quyết là 1%.

Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%.

(Trích Dự thảo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua)

(Theo SGGPO)