baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội xem xét miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 25/10/2010 - 10:14

Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất

Trong phiên họp toàn thể Quốc hội tại hội trường sáng 25.10, Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, Chính phủ đề nghị đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp toàn bộ  bao gồm diện tích đất nông nghiệp phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích làm muối, diện tích đất nông nghiệp của các hộ nghèo, hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định theo quy định của pháp luật, hộ cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật  Hợp tác xã.

Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hằng năm đối với diện tích đất nông nghiệp của các đối tượng không được miễn thuế .

Chính phủ đề nghị thực hiện miễn, giảm thuế trong 10 năm, từ 2011- 2020 và áp dụng từ ngày 1.1.2011.

Việc miễn giảm thuế trong 10 năm sẽ động viên nông dân yên tâm sản xuất, góp phần xoá đói, giảm nghèo. Hiện 90% số hộ nghèo của cả nước đang sống ở các vùng nông thôn khó khăn.

Đồng thời, việc miễn giảm cũng thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm, với chu kỳ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lâu năm.

Theo báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng  đất nông nghiệp là cần thiết.

Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm thể chế hoá chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc tạo động lực tích lũy vốn, tăng đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ/TW ngày 5.8.2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông thôn.

Theo báo cáo thẩm tra, nhiều ý kiến cho rằng, trước mắt có thể tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, song về lâu dài, cần thiết phải thu thuế đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vì việc sử dụng tài nguyên đất đai thì phải  thực hiện nghĩa vụ  thuế đối với Nhà nước.

Thực tế cho thấy, trong thực hiện chính sách miễn giảm thuế  bên cạnh những kết quả tích cực cũng phát sinh tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai kém hiệu quả, bỏ hoang hoá đất tại một số địa phương.

Về thời hạn miễn, giảm thuế, báo cáo thẩm tra cũng nhất trí miễn, giảm trong 10 năm (2011-2020) vì trong 10 năm tới đời sống người nông dân được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn so với mặt bằng chung của xã hội.

Theo Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày về tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17.6.2003 của Quốc hội, việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2003 - 2010, bình quân mỗi năm đã miễn,giảm đối với 11.249.076 hộ với diện tích miễn, giảm khoảng 5.462.278 ha, tổng số thuế miễn, giảm 1.851.577 tấn quy thóc, thành tiền 2.837 tỷ đồng.

Kết quả đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt bảo đảm bình đẳng trong việc điều tiết thu nhập, góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp.

Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết này vào ngày 24.11.2010.

Cũng trong ngày làm việc hôm 25.10, Quốc hội đã nghe các Tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật phòng, chống mua bán người, Luật khiếu nại.

(Theo chinhphu.vn)