HĐBA LHQ lần đầu tiên thông qua 4 nghị quyết theo thủ tục đặc biệt

Ngày 30/3, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua 4 nghị quyết theo hình thức bỏ phiếu qua văn bản, với 15 phiếu thuận.