Xã hội   Giáo dục

Quy định về dạy thêm, học thêm hết hiệu lực

Cập nhật ngày: 15/10/2019 - 23:47

BTN - Căn cứ vào Quyết định 2499 của Bộ GD-ĐT, hoạt động dạy thêm học thêm ở ngoài nhà trường phải chấm dứt hoạt động. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã ngừng cấp phép thành lập trung tâm dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Cuối tháng 8.2019, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 2499 về việc công bố hết hiệu lực đối với các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16.5.2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 

Nội dung các điều trên gồm có tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; yêu cầu đối với người dạy thêm; yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm; thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm; trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thông tư 17 được ban hành năm 2012, có tất cả 22 điều quy định về dạy thêm học thêm ở trong và ngoài nhà trường. Các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 là nội dung chính yếu của thông tư. Căn cứ vào Quyết định 2499 của Bộ GD-ĐT, hoạt động dạy thêm học thêm ở ngoài nhà trường phải chấm dứt hoạt động. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã ngừng cấp phép thành lập trung tâm dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Đ.V.T