BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm nay 

Cập nhật ngày: 04/10/2022 - 23:56

BTNO - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 2.10, Sở nhận được gần 30 ý kiến góp ý của các cơ quan bộ, ngành Trung ương và địa phương trong vùng và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp góp ý đối với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quang cảnh hội nghị.

Trong đó, Bộ Công an góp ý trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, tỉnh cần lưu ý về phương án phát triển hạ tầng đối với các công trình có ý nghĩa quan trọng về an ninh, cần tiến hành đánh giá tổng thế về tác động đối với an ninh trật tự, an ninh năng lượng; đối với một số dự án trọng điểm có yếu tố nước ngoài, đã được quy hoạch, khảo sát, lựa chọn địa điểm nhưng chưa triển khai, cần có phương án sử dụng đất hợp lý để vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thuận lợi cho việc thu hồi khi thực hiện các dự án quan trọng quốc gia.

Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, Bộ Công an góp ý quy hoạch tỉnh Tây Ninh cần đáp ứng các mục tiêu như: xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy hoạch và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng (chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt...) bảo đảm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường…

Trong khi quy hoạch tỉnh chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thực hiện kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội đã xác định tại các quy hoạch thời kỳ 2011-2020 của Bộ Quốc phòng cho đến khi quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16.6.2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đây nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh bổ sung, rà soát, hoàn thiện các nội dung dự thảo quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7.10.2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Nam Hưng góp ý quy hoạch của tỉnh.

Tại hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh vào chiều 3.10, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đề nghị đơn vị chủ trì là Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý được gửi đến cũng như các ý kiến phát biểu tại hội nghị để quy hoạch tỉnh lần này sẽ tạo bước đột phá cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai.

Theo tiến độ, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ tiếp tục thực hiện theo quy trình và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm nay.

C.T