Quý I.2013: Thi hành kỷ luật 34 đảng viên vi phạm

Cập nhật ngày: 14/03/2013 - 03:01

Các đại biểu tham dự hội nghị

(BTNO)- Ngày 13.3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) quý I.2013. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy- chủ trì hội nghị.

Trong quý I, UBKT từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTGS và mở rộng ở nhiều lĩnh vực, tăng về số lượng và chất lượng so cùng kỳ, trọng tâm là KTGS thường xuyên. Toàn tỉnh kiểm tra 24 đảng viên, có 8 cấp ủy viên và kiểm tra 8 chi bộ; qua kiểm tra phát hiện 19 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên; 6/8 chi bộ được kiểm tra có vi phạm. Giám sát trực tiếp, gián tiếp và giám sát chuyên đề 2.115 tổ chức; qua giám sát nhắc nhở 108 tổ chức khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 2.684 đảng viên; qua giám sát cảnh báo, nhắc nhở 29 đảng viên có khuyết điểm, thiếu sót; 1 đảng viên chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm.

Trong quý, toàn tỉnh thi hành kỷ luật 34 đảng viên, có 11 cấp ủy viên; các hình thức kỷ luật gồm khiển trách 14 đ/c, cảnh cáo 16 đ/c, khai trừ Đảng 4 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 đảng viên.

Có 6 đảng viên bị tố cáo, có 5 trường hợp tố đúng và đúng một phần, 1 trường hợp chưa có kết luận; qua giải quyết có 4 đảng viên vi phạm, phải xử lý kỷ luật 3 đảng viên.

Trong phòng chống tham nhũng phát hiện 1 trường hợp vi phạm hơn 34 triệu đồng trong việc quyết toán tiền họp mặt gia đình chính sách và làm đường giao thông nông thôn, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Khắc Luân