BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I.2023: Huyện Châu Thành thu cân đối ngân sách ước thực hiện đạt 36,4% dự toán năm 

Cập nhật ngày: 29/03/2023 - 08:05

BTNO - Sáng 28.3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2023 và triển khai, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. Ông Nguyễn Thành Tiễn- Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quý I năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên, môi trường... Thu cân đối ngân sách ước thực hiện trên 72 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán năm. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương trên 215 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách huyện trên 192 tỷ đồng, ngân sách xã trên 22 tỷ đồng, đạt 27,13 % so dự toán huyện giao, tăng 4,1% so cùng kỳ. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, bảo đảm vệ sinh đường phố, lắp đặt, trang trí hệ thống đèn, trồng cây xanh, quản lý vận hành lưới điện, cung cấp điện an toàn.

 Huyện tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình. Có 9 xã đã được công nhận nông thôn mới, đang trình tỉnh công nhận xã Đồng Khởi và Trí Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; công nhận xã Thái Bình đạt nông thôn mới nâng cao và xã Thanh Điền đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Quý I, toàn huyện kết nạp 25 đảng viên mới, đạt 30,4% so với Nghị quyết năm. Trong đó, 6 xã biên giới phát triển 8 đảng viên, đạt 31,65%. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương.

Tình hình an ninh trên tuyến biên giới và nội địa cơ bản ổn định, bảo vệ an toàn các cao điểm, nhất là trong các ngày lễ, tết; tai nạn giao thông không xảy ra; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 đúng luật định, bảo đảm chỉ tiêu cấp trên giao.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được quan tâm; công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo quy định, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của người dân.

Gia Hân