Quý I: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh

Cập nhật ngày: 05/04/2014 - 07:14

Công nhân làm việc ở một công ty trong KCN Phước Đông (Gò Dầu).

Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 827 tỷ đồng, giảm 17,2% (do một số doanh nghiệp đã cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ, như Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tây Ninh, Công ty cổ phần khai thác khoáng sản, Công ty cổ phần sách thiết bị giáo dục).

Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.094 tỷ đồng, tăng 10,5%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.699 tỷ đồng, tăng đến 21,5% (do có một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 như Công ty TNHH Sailun, Công ty TNHH Brotex, Công ty TNHH Phú Lực, Công ty TNHH Siêu Ống, Công ty TNHH Rheno Việt Nam).

Trong mức tăng chung 11,17% của quý I năm nay, ngành chế biến, chế tạo đóng góp 10,44 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện đóng góp 0,65 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải đóng góp 0,13 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng kéo giảm 0,05 điểm phần trăm.

Hầu hết các sản phẩm chủ yếu của tỉnh đều có chỉ số sản xuất tăng khá so quý I năm trước. Cụ thể: bột mì tăng 10,78% do nguồn nguyên liệu tăng trong điều kiện giá củ mì tăng khá SCK; đường các loại tăng 1,93%; quần áo các loại tăng 5,69%; giày các loại tăng 27,07%; võ, ruột xe tăng 4,66%; điện thương phẩm tăng 9,52%; nước máy thương phẩm tăng 2,35%… SCK năm 2013.

Hoàng Thi

 


Liên kết hữu ích