BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quỹ TDND cơ sở Công ty cao su Tân Biên: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Cập nhật ngày: 26/03/2013 - 05:52

(BTNO)- Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Công ty cao su Tân Biên vừa tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và đề ra phương hướng năm 2013.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kinh doanh

Năm 2012, tổng số thành viên của Quỹ TDND cơ sở Công ty cao su Tân Biên là 2.311 người, tăng 133 thành viên so với năm 2011. Quỹ có tổng nguồn vốn hoạt động trên 28 tỷ đồng, tăng gần 7,5 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó vốn huy động chiếm 81,42% tổng nguồn vốn. Doanh số cho vay đạt trên 2 tỷ đồng, với 943 lượt thành viên vay vốn. Mức cho vay đối với hộ thành viên có chiều hướng tăng dần đã tạo điều kiện để thành viên mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ đời sống. Đến hết năm 2012, tổng dư nợ cho vay của Quỹ đạt 25 tỷ 140 triệu đồng, với cơ cấu cho vay sản xuất kinh doanh chiếm 21,93%; cho vay kinh doanh dịch vụ chiếm 3,62% tổng dư nợ. Lợi nhuận sau thuế đạt 592 triệu đồng.

Năm 2013, Quỹ TDND cơ sở Công ty cao su Tân Biên phấn đấu đạt tổng nguồn vốn hoạt động là 35 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt 28 tỷ đồng; dư nợ cho vay thành viên đạt 30 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 14,86%; thực hiện quản lý tốt nguồn thu, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh...

Dịp này, Quỹ TDND cơ sở Công ty cao su Tân Biên đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Quỹ TDND cơ sở Công ty cao su Tân Biên năm 2012.

Ngọc Mến - Công Điều


 
Liên kết hữu ích