baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Bộ Nội vụ 

Cập nhật ngày: 31/05/2023 - 11:36

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 30/5/2023 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Duy Thăng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.

Theo Quyết định, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Duy Thăng kể từ ngày 15/7/2023 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng sinh ngày 28/9/1963; quê quán xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công.

Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác chính sách tiền lương; Công tác chính quyền địa phương; Công tác pháp chế; Công tác văn thư, lưu trữ;

Tham gia các Ban Chỉ đạo: Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Tham gia các Ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Tiền lương; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Pháp chế, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Theo Thông báo số 5028/TB-BNV ngày 10/10/2022 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh bổ sung phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng giúp Bộ trưởng phụ trách một số mảng nhiệm vụ của Vụ Công chức - Viên chức do Bộ trưởng ủy quyền./.

Nguồn chinhphu