BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

Cập nhật ngày: 16/03/2011 - 06:01

Lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị

(BTNO) - Sau hai ngày làm việc, ngày 16.3, Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã chính thức bế mạc với 141 lượt ý kiến phát biểu, đóng góp cho nghị quyết và các chương trình hành động.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Trọng cho biết, các đại biểu đã tích cực thảo luận nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự quan tâm sâu sắc với các nội dung của Hội nghị, đặc biệt là việc đóng góp vào các dự thảo chương trình hành động của UBND tỉnh nhằm thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đó là các chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015; về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015; về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.

Hầu hết các đại biểu đều thống nhất với Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh cũng như các dự thảo chương trình hành động và cho rằng: Nghị quyết là cơ sở quan trọng để thúc đẩy KT- XH của tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới. Các chương trình hành động được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, theo tư duy mới, thiết thực hơn, nêu rõ được những việc phải làm, xác định được trách nhiệm của đơn vị thực hiện và có lộ trình, bước đi cụ thể. Thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền tỉnh và nếu thực hiện thắng lợi các chương trình hành động này nhất định sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất đối với sự phát triển đi lên của tỉnh.

Các đại biểu cũng đã đóng góp thêm một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để nghiên cứu, bổ sung thêm vào các chương trình hành động để bảo đảm tính khả thi trong thực hiện. Tuy nhiên, một vài đại biểu còn băn khoăn và đề nghị giải trình rõ hơn về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Cụ thể, về mục tiêu, đại biểu để nghị chỉ rõ hơn những mục tiêu cơ bản mà đến năm 2015, Tây Ninh phải phấn đấu đạt được trong từng khâu đột phá, không nên đề ra mục tiêu có nội hàm rộng, chung chung hoặc quá cao so với khả năng phấn đấu của một nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại hội nghị

Về chỉ tiêu, có ý kiến đề nghị giải trình rõ hơn cơ sở để đề ra các chỉ tiêu cơ bản ở cả 3 chương trình hành động như cơ sở nào đề ra chỉ tiêu đến năm 2015, chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ so cơ quan hành chính cung cấp là 65% hoặc chỉ tiêu “phấn đấu giảm 30% chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính”…

Về nhiệm vụ, giải pháp, một số ý kiến đề nghị tỉnh cần đưa ra chỉ tiêu chung để lựa chọn đâu là những vấn đề, những công trình mũi nhọn, trọng tâm để làm đòn bẩy, thúc đẩy các mặt khác trong từng khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, không nên nêu chung chung. Các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, KT-XH nêu trong chương trình hành động chưa thể hiện rõ nét quan điểm về đầu tư tập trung, có trọng điểm, điều này gây khó khăn cho việc tìm nguồn vốn để thực hiện. Trong đó, cần phải quan tâm ưu tiên đẩy mạnh phát triển các dự án cơ sở hạ tầng Thị xã Tây Ninh để đạt được mục tiêu đến năm 2015 Thị xã trở thành đô thị loại III.

Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn giải pháp về vốn trong thực hiện 3 chương trình hành động, vì giải pháp nào muốn đạt hiệu quả cũng đều cần vốn trong khi ngân sách địa phương không thể gánh vác và đảm đương nổi.

Tại Hội nghị, để các đại biểu nắm bắt một số vấn đề cốt lõi cũng như những vấn đề mà một số đại biểu còn băn khoăn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến cơ sở đề ra các chỉ tiêu cơ bản, về giải pháp huy động các nguồn vốn thực hiện các chương trình đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên cho rằng, các ý kiến đóng góp rất xác đáng và có chất lượng, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu sâu, sự quan tâm sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tập trung chỉ đạo, triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nghị quyết đại hội cấp mình, bảo đảm thiết thực, có chất lượng, tránh tình trạng qua loa, hình thức; gắn việc triển khai nghị quyết với chương trình hành động để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng phải thể hiện tư duy mới, dễ hiểu, dễ làm; căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng cấp uỷ, địa phương, đơn vị mà xác định mục tiêu, giải pháp cho phù hợp, bảo đảm tính khả thi trên tinh thần”chỉ rõ việc để làm”.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp uỷ đảng phải thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những sai sót, đồng thời kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm lướt, làm hình thức, đối phó, vô trách nhiệm.

Song song với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; các cấp uỷ đảng phải bảo đảm chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh uỷ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra động lực và khí thế mới trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2011, làm tiền đề tạo sự chuyển biến cho những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng, với sự đoàn kết thống nhất trong cả ý chí, hành động và sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nhất định Tây Ninh sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ này.

Đặng Hoàng Thái