Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Cập nhật ngày: 16/10/2020 - 15:15

BTNO - Chiều nay 16.10.2020, Đại hội đại biểu lần Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI tiếp tục phiên làm việc tại hội trường, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI ra mắt đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm bày tỏ, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà các đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng, kỳ vọng, trao gởi cho tập thể Ban Chấp hành và từng đồng chí cấp uỷ viên. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm đó.

Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm khẳng định, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI), nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ đi trước; không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để lãnh đạo Đảng bộ khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và từng đồng chí cấp uỷ viên tiếp tục học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Thực hiện tốt việc nêu gương, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy;

Chủ động, sáng tạo, xây dựng Ban Chấp hành là một khối đoàn kết vững chắc, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng là trung tâm đoàn kết thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ cùng toàn quân, toàn dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn Chủ tịch tặng hoa và c hụp hình lưu niệm cùng  những đồng chí không tái cử BCH khoá mới.

Tiếp đến, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của tất cả các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) không đủ tuổi tái cử.

Bí thư Tỉnh uỷ mong rằng thời gian tới, các đồng chí tiếp tục quan tâm đóng góp kinh nghiệm, ý kiến tâm huyết của mình cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

Đức An