BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật ngày: 15/05/2009 - 06:26

Sau 2 năm thực hiện đầu tư nâng cấp, ngày 15.5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử của bộ tại địa chỉ http://mpi.gov.vn trên Internet.

Nằm trong kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của bộ, Dự án Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đầu tư 6,984 tỷ đồng và thực hiện trong 2 năm 2007-2008.

Sau thời gian hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ www.portal.mpi.gov.vn từ cuối năm 2008, đến nay Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoạt động ổn định tại địa chỉ www.mpi.gov.vn với thời lượng 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần và cung cấp 9 kênh thông tin, 12 dịch vụ thông tin.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cổng thông tin điện tử được thiết kế như một phương tiện truyền thông đa phương tiện và sẽ hình thành một kho dữ liệu chuyên đề về các lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê phục vụ trực tiếp hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của bộ cũng như nhu cầu về thông tin và dịch vụ thông tin về lĩnh vực này.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt bày tỏ với năng lực mới được đầu tư, từng bước theo thời gian, Cổng thông tin điện tử sẽ đáp ứng yêu cầu về thông tin và dịch vụ thông tin thuộc các lĩnh vực về kế hoạch, đầu tư và thống kê của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cộng đồng dân cư và công dân.

Đây cũng là một trong những phương tiện quan trọng của bộ góp phần thực hiện chương trình cải cách hành chính; cung cấp kịp thời, công khai, minh bạch và đầy đủ những thông tin chính thức về hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

(Theo TTXVN/Vietnam+)