BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra mắt Hội đồng Luật sư toàn quốc

Cập nhật ngày: 12/05/2009 - 02:20

Sáng 12.5, kết thúc Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất sau hơn 2 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và các Uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc tại Lễ ra mắt trong Đại Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất

Đại hội bầu 93 luật sư tham gia Hội đồng Luật sư toàn quốc, trong đó có 21 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ, 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Luật sư Lê Thúc Anh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Luật sư Lê Thúc Anh khẳng định, Liên đoàn luật sư Việt Nam sẽ đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng Liên đoàn ngày một vững mạnh, chủ động và sáng tạo trong công việc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp của đất nước.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất; Nghị quyết Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất.

Luật sư Lê Thúc Anh

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển, tổ chức, hoạt động của luật sư như: phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng và mạnh về chất lượng; phát triển các tổ chức hành nghề luật sư và nâng cao vai trò của tổ chức hành nghề luật sư trong việc quản lý luật sư và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư; củng cố và nâng cao vai trò tự quản của các Đoàn luật sư; xây dựng Liên đoàn luật sư Việt Nam đủ năng lực thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi của các luật sư và công tác tự quản của Tổ chức luật sư.

(Theo chinhphu.vn)