Ủy ban MTTQVN tỉnh:

Ra mắt Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp Luật, Dân tộc - Tôn giáo 

Cập nhật ngày: 18/02/2020 - 21:55

BTNO - Ngày 18.2, Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh tổ chức lễ ra mắt Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp Luật và Hội đồng tư vấn Dân tộc-Tôn giáo của UB.MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Hồ Đức Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam (UB.MTTQVN) tỉnh chủ trì buổi lễ ra mắt.

Ông Hồ Đức Hải–Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt các Hội đồng tư vấn.

Theo đó, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp Luật có 10 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhiếm-nguyên Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh làm chủ nhiệm; Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo có 7 thành viên do ông Phan Văn Thái - nguyên Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh làm chủ nhiệm.

Hai Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, đề xuất giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt những nội dung liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo cũng như thực hiện hiệu quả việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Qua đó nhằm không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần phát huy tốt chức năng tư vấn giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa – xã hội của tỉnh,

Tại lễ ra mắt, ông Hồ Đức Hải chúc mừng các Hội đồng tư vấn đã chính thức ra mắt, đồng thời cũng nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và phương pháp tổ chức hoạt động của Hội đồng tư vấn. Đồng thời ông Hải cũng đề nghị thành viên của các Hội đồng tư vấn tích cực hoạt động có hiệu quả giúp cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

MTTQ