Ra mắt mô hình tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới 

Cập nhật ngày: 08/07/2018 - 15:11

BTNO - Sở Ngoại vụ Tây Ninh vừa ra mắt mô hình “Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới”.

Ra mắt Ban điều hành mô hình.

Ban điều hành mô hình gồm 7 thành viên, trong đó Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng ban. Ban điều hành hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ và sự hướng dẫn của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Phòng Bảo vệ chính trị thuộc Công an tỉnh. 

Định kỳ hàng tháng, Ban điều hành phân công thành viên phối hợp với đồn biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể của 20 xã thuộc 5 huyện biên giới để trực tiếp tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biên giới lãnh thổ, an ninh trật tự biên giới; về công tác phòng chống mua túy, mua bán người khu vực biên giới, vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội…

N.D