baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra mắt sách 'Chính phủ khoá XII và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011'

Cập nhật ngày: 07/01/2010 - 06:23

 

Cuốn sách “Chính phủ khoá XII và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011" sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân về tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam.

Ngày 7.1, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã công bố và giới thiệu cuốn sách “Chính phủ khoá XII và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011".

Sách do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tổ chức biên soạn và ấn hành.

Cuốn sách có tổng số 1.303 trang, nội dung gồm 3 phần: Phần I. Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII; Phần II. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nhiệm kỳ 2004 – 2011; Phần III. Những người giữ chức vụ lãnh đạo cấp Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã thuyên chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Cuốn sách cũng đăng tải Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Chính phủ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Khoá XII và chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2004 – 2011; Chân dung các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ; các đồng chí là Bộ trưởng, Thứ trưởng; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kèm theo những thông tin trích yếu để bạn đọc và những người quan tâm tra cứu, tham khảo.

Đồng thời, sách còn có bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bản đồ hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thông tin về diện tích, dân số của cả nước; diện tích, dân số, các đơn vị hành chính thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cuốn sách ra đời góp phần tăng cường tính công khai về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh trước nhân dân, tạo điều kiện cho việc phát huy dân chủ trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh trước nhân dân.

Đúng như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ viết trong Lời tựa cuốn sách: “Tôi hy vọng cuốn sách sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống hành chính các cấp, các tầng lớp nhân dân về tổ chức bộ máy, nhân sự và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

(Theo chinhphu.vn)