Ra mắt sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" 

Cập nhật ngày: 17/11/2022 - 16:26

Cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công lao, đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý đúc rút kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tổ chức Lễ giới thiệu sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" và tiếp nhận tài liệu về Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí (23/11/1922 - 23/11/2022). 

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2022/11/17/upload_2675/z3887794533281-61ee581562303e4cd094276635365290.jpg?dpi=150&quality=100&w=780

Tặng sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" cho các đại biểu tham dự chương trình. 

Đồng chí Võ Văn Kiệt, tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, là một người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Đồng chí là một tấm gương mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta.

Với tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, với quyết tâm đổi mới, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tác phong sâu sát, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tìm tòi, trăn trở, bám sát thực tiễn cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức đường lối đổi mới.

Tại buổi giới thiệu sách, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật Phạm Thị Thinh cho biết, nhằm ghi lại những dấu ấn nổi bật và những đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xuất bản cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ).

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2022/11/17/upload_2675/z3887793323486-fe7a26545929c1c54a981982dc8610b2.jpg?dpi=150&quality=100&w=780

Nhà nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo trao tặng những hình ảnh quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Cuốn sách tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện… của đồng chí Võ Văn Kiệt thể hiện rõ tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, lực lượng xã hội, bao quát hầu như mọi vấn đề cấp thiết của đất nước, phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của đồng chí nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi. Những quyết sách của đồng chí đều mang tâm huyết vì nước, vì dân, thấm đẫm hơi thở của thực tiễn cuộc sống và thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn của một nhà lãnh đạo chiến lược.

Theo đồng chí Phạm Thị Thinh, với tầm quan trọng đặc biệt, cuốn sách đã được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư viết Lời giới thiệu, trong đó nêu rõ: “Với tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, với quyết tâm đổi mới, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tác phong sâu sát, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tìm tòi, trăn trở, bám sát thực tiễn cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế đất nước ta trên trường quốc tế”.

Cuốn sách dày hơn 800 trang, khổ 16 x 24 cm. Nội dung sách gồm 3 phần, được sắp xếp theo trình tự thời gian, phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo về con đường xây dựng và phát triển đất nước, những thay đổi có tính bước ngoặt, đột phá, đem lại những thắng lợi lớn đối với cách mạng Việt Nam. Trong đó, phần I với chủ đề Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế; Phần II với chủ đề Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; Phần III với chủ đề Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao.

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2022/11/17/upload_2675/z3887604551582-2ca0083f2e43740f5352241cb63e5eba.jpg?dpi=150&quality=100&w=780

Cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới".

Cuốn sách là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công lao, đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý đúc rút kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, góp công sức của mình cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

 Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý thức tự cường dân tộc, tư duy đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kế tục xứng đáng sự nghiệp mà các thế hệ đi trước đã đặt nền móng, vun đắp, đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Cuốn sách còn là một tài liệu có giá trị tham khảo, cung cấp tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy về công cuộc đổi mới đất nước nói chung và sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt nói riêng.

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản cũng xuất bản điện tử cuốn sách. Bạn đọc có thể đọc miễn phí bản điện tử cuốn sách trên trang stbook.vn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật.

Cũng tại Lễ giới thiệu sách, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã tiếp nhận những hình ảnh quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ nhà nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo - người đã tháp tùng và ghi lại những hoạt động của Thủ tướng những năm đầu đổi mới đất nước.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa cho biết, Trung tâm mong muốn và hy vọng tiếp tục được sưu tầm, tiếp nhận tài liệu về Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ gia đình nói riêng và từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nói chung để làm phong phú thêm nguồn tài liệu thuộc Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Nguồn dangcongsan.vn