Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết 

Cập nhật ngày: 10/11/2018 - 06:53

BTN - Nhiều năm qua, Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Biểu dương những cá nhân là tiêu biểu trong Ngày hội Ðại đoàn kết.

Năm nay, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2018), các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã và đang tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp giữa phần lễ và phần hội.

Bên cạnh việc ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây còn là dịp cho người dân mọi lứa tuổi của khu dân cư gặp gỡ, giao lưu và tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể.

Trình diễn văn nghệ.

Tặng nhà tình thương cho người nghèo.

Trò chơi dân gian “bịt mắt đập heo”.

Trẻ em Khmer vui cùng Ngày hội.

Ðại Dương