Rừng & Sức mạnh của toàn dân 

Cập nhật ngày: 22/09/2017 - 14:40

BTN - Ðể bảo vệ và phát triển rừng, Chính phủ đặt ra bộ máy Kiểm lâm từ Trung ương xuống đến xã, đặc biệt là ở những địa bàn có rừng, các đầu mối giao lưu lâm sản quan trọng và những nơi chế biến lâm sản tập trung.

Ở Trung ương, có Cục Kiểm lâm, ở tỉnh có Chi cục Kiểm lâm, ở huyện có Hạt Kiểm lâm, ở địa bàn xã có công chức Kiểm lâm và ngoài ra còn có lực lượng cộng tác viên của Kiểm lâm ở tất cả các cấp. 

Trong hoạt động bảo vệ rừng, Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành về nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và dựa vào sức mạnh của toàn dân để thực hiện nhiệm vụ được giao (theo Nghị định 119 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm).

Mới đọc qua Nghị định này, người ta thấy những quy định trong đó có vẻ “chặt chẽ lắm, bao quát lắm, đầy đủ và toàn diện lắm”, nhưng thực tế hơn mười năm qua cả nước ta mất không biết bao nhiêu ha rừng do bị phá và bị cháy! Mùa mưa mà “nóng”, nóng vì nạn lâm tặc phá nát rừng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Cứ đà này, Trường Sơn sẽ chẳng còn cây, mái nhà Ðông Dương sẽ thành sa mạc. Bão lũ sẽ càng ác liệt hơn, năm sau, sức huỷ diệt của thiên tai chắc rằng sẽ cao hơn năm trước!

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

Có người bảo rằng: bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, ai làm việc cũng có lương, xã hội phân công việc ai nấy làm, cái gì “dựa vào sức mạnh toàn dân” chung chung mà không có cơ chế kinh tế (thị trường) rõ ràng, cái đó ắt sẽ là “cha chung không ai khóc”, coi chừng không hiệu quả, thậm chí thất bại!

Có người phản biện “sức mạnh toàn dân” vẫn còn nguyên giá trị, bằng chứng là khi có thiên tai, bão lũ thì “bầu vẫn còn thương bí”, dân ta vẫn “lá lành đùm lá rách, sớt chia hoạn nạn, gian khổ có nhau” đấy thôi!

Có người không dứng về bên nào mà cho rằng “sức mạnh toàn dân” Việt Nam là thứ phản xạ có điều kiện: khi tin tưởng vào sự lãnh đạo thì toàn dân đoàn kết, hợp quần tạo nên sức mạnh, như thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; khi mất lòng tin vào địa phương, ngành nào đó thì việc ông ông làm, chuyện tui tui biết; do vậy, ở đâu mà dân không góp sức giữ rừng với Nhà nước thì phải coi lại đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ có liên quan với việc quản lý rừng, đặc biệt là cán bộ Kiểm lâm!

THIÊN HẠ