Sẵn sàng cho công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Cập nhật ngày: 23/03/2019 - 07:57

BTNO - Thực hiện phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở của Trung ương, từ tháng 8.2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (Cục Thống kê tỉnh) và các Ban chỉ đạo cấp huyện đã tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, cơ bản đã hoàn tất phần lớn khối lượng công tác chuẩn bị cho bước thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

Công tác chuẩn bị

Căn cứ Phương án Tổng điều tra và các Văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc thành lập BCĐ các cấp, Cục Thống kê Tây Ninh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2322 về thành lập BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều ra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tây Ninh.

Ngay sau khi được thành lập, BCĐ tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ cấp huyện, cấp xã và Văn phòng giúp việc BCĐ cấp huyện. Đến ngày 8.10.2018, Tây Ninh đã hoàn tất việc thành lập BCĐ các cấp và Văn phòng giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện.

BCĐ thành phố Tây Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên.

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, trong tháng 8.2018, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn cho các Chi cục Thống kê cấp huyện và ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác phân chia địa bàn điều tra và lập bảng kê các đơn vị điều tra.

“Đây cũng là một công đoạn quan trọng trong công tác chuẩn bị. Việc này giúp công tác điều tra không bị trùng lắp hoặc bỏ sót các điểm dân cư, hộ dân cư trong xã, phường, thị trấn. Đồng thời, giúp người làm bảng kê, điều tra viên xác định đúng phạm vị địa bàn điều tra được phân công thu thập thông tin”, ông Lê Trung Sơn - Chánh văn phòng Cục Thống kê cho biết.

Sau khi phân định, quy mô địa bàn bình quân khoảng 120 hộ/địa bàn. Toàn tỉnh đã phân định được trên 2.500 địa bàn điều tra. Ngay sau đó, các địa phương tiến hành lập bảng kê số nhà, số hộ, số người từng địa bàn điều tra. Đến ngày 15.12.2018, toàn tỉnh xác định có 331.104 hộ điều tra với 1.167.159 nhân khẩu thực tế thường trú.

Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh là phường thực hiện điểm trong đợt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 này. Đến nay, công tác chuẩn bị cũng đã cơ bản hoàn tất.

“Ban chỉ đạo của phường Ninh Sơn đã tập trung chỉ đạo cho các tổ trưởng, điều tra viên khâu lập hồ sơ, bản đồ, danh sách các hộ trong phường. Về công tác chọn điều tra viên, do năm nay thực hiện phương pháp điều tra CAPI, thu thập thông tin bằng phiếu điện tử nên một số điều tra viên trước đây không đảm bảo, phường cũng đã có kế hoạch tuyển chọn những điều tra viên mới và tập huấn chặt chẽ để đảm bảo cho công tác điều tra được chính xác, đúng tiến độ.

Đến nay, cơ bản các điều tra viên thực hành thành thạo, sẵn sàng cho đợt điều tra chính thức vào ngày 1.4 sắp tới”, ông Trần Thanh Tân- Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Sơn cho biết.

Điều tra theo phương pháp mới

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra: từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả.

Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin qua mạng Internet.

Điều tra viên Ngô Thị Kim Hồng rà soát lại số hộ trên địa bàn phụ trách, chuẩn bị cho đợt tổng điều tra sắp đến.

Do thực hiện phương pháp mới, nên BCĐ các cấp đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn. Công tác tập huấn cấp tỉnh được triển khai từ 25-28.2.2019 và các lớp tập huấn cấp huyện sẽ kết thúc trước ngày 25.3. Qua tập huấn, các điều tra viên được hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và sử dụng hình thức thu thập thông tin bằng phiếu điện tử hay còn gọi là CAPI.

Bà Ngô Thị Kim Hồng, Điều tra viên ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh cho biết, bà đã tham gia vào công tác điều tra dân số và nhà ở 2 đợt vào năm 1999 và năm 2009. Những lần trước đây, điều tra phải thực hiện trên hồ sơ giấy nên khá rườm rà, mất nhiều thời gian. Lần này, qua tập huấn, bà thấy công tác điều tra bằng phương pháp mới khá tiện lợi, nhanh và đặc biệt là do số liệu lưu trữ trên phần mềm nên hạn chế được sai sót so với làm tay. 

Theo cán bộ Thống kê của phường, dùng phương pháp mới, cả phường Ninh Sơn hiện nay chỉ cần 2 tổ trưởng phụ trách cả 8 khu phố. Nếu như trước đây, 1 khu phố phải cần đến 4 tổ trưởng để theo dõi, đôn đốc công việc.

Các điều tra viên sẽ tập trung thu thập nội dung điều tra toàn bộ gồm: thông tin về dân số như thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, tuổi), tình hình đi học, trình độ học vấn, trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc biết viết, tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh của trẻ em... Thông tin về nhà ở của hộ gồm: tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà, kết cấu nhà, vật liệu xây dựng, năm đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, các điều tra viên cũng sẽ thu thập nội dung điều tra chọn mẫu, với các thông tin về dân số như tình trạng di cư, lý do di cư; tuổi kết hôn lần đầu, tình trạng lao động việc làm; thông tin về lịch sử sinh con của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi…

Công tác thu thập thông tin diễn ra trong thời gian 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ ngày 1.4 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25.4.2019.

Ngọc Diêu

Từ khóa
Ngọc Diêu