Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Sẵn sàng ngày hội non sông 

Cập nhật ngày: 21/05/2021 - 23:22

BTNO - Còn hơn 1 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Tính đến sáng 20.5, công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên địa bàn tỉnh đã kết thúc. Các mặt chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới cơ bản hoàn tất. Ở những khu vực bỏ phiếu niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên.

Trên đường phố, trang trí cờ, hoa, pano, áp phích đầy đủ. Thẻ cử tri cũng đã được phát gần đạt 100%, số thẻ cử tri còn lạo sẽ được phát hết trong ngày 20.5. Công tác phòng chống dịch Covid- 19, giữ gìn an ninh trật tự được đặc biệt chú trọng.

Đồng bào dân tộc Khmer đến Chùa Kà Ốt xem thông tin, hình ảnh từng ứng cử viên.

Phát thẻ cử tri cho đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Kà Ốt.

Lắp ráp hòm phiếu ở thị trấn Châu Thành.

Đóng mộc vào phiếu bầu cử.

Trao tờ hướng dẫn phòng chống dịch Covid- 19 cho người dân.

Xe ô tô tuyên truyền những thông tin liên quan đến bầu cử.

Giám đốc Sở Nội vụ Kiểm tra buồng bầu cử.

Rực rõ cờ phướng trên đường.

Chấn chỉnh khu vực bỏ phiếu.

Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo về phương án giữ gìn an ninh trật tự.

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 9.

Đại Dương