BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sách hay “100 câu hỏi đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam”

Cập nhật ngày: 29/12/2013 - 03:55

Ban Tuyên giáo và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản và phát hành cuốn sách "100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam".

Cuốn sách là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn đọc có thể bấm vào đây để xem toàn văn nội dung cuốn sách này.

Theo Báo điện tử Chính phủ