Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Cập nhật ngày: 26/01/2021 - 09:00

BTNO - Sáng nay (26.1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

1.587 đại biểu tham dự Đại hội, trong đó đoàn đại biểu Tây Ninh gồm 16 đại biểu chính thức do đồng chí Nguyễn Thành Tâm-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25.1-02.2.2021, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, thông qua: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII).

Trong khuôn khổ chương trình, đại hội cũng tiến hành bầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trước đó, vào sáng 25.1, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội.

Trong phiên họp trù bị, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu đại hội.

BTNO