BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sáng nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

Cập nhật ngày: 02/04/2016 - 06:00

Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và bỏ phiếu kín. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ.Ông Trần Đại Quang được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch nước (ảnh: Ngọc Thành)

Theo tờ trình nhân sự được Quốc hội thông báo ngày thứ 5 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang được giới thiệu là ứng viên duy nhất cho chức danh này.

Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956 tại Ninh Bình. Trong nhiệm kỳ Bộ trưởng ngành Công an vừa qua, ông được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao trong lĩnh vực đảm bảo, giữ gìn an ninh, trật tự toàn xã hội, góp phần vào việc đưa đất nước ổn định về mặt chính trị, an ninh, không có bạo loạn, khủng bố lật đổ, tình hình tội phạm từng bước được đẩy lùi; xây dựng lực lượng công an được chú trọng...

Cũng trong ngày làm việc thứ 7 của tuần thứ 2, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII này, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Việc miễn nhiệm này cũng bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu, nghị quyết miễn nhiệm các chức danh vào cuối buổi chiều.

Nguồn Tổ quốc