Sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

Cập nhật ngày: 10/12/2019 - 19:11

BTNO - Sáng 10.12 Huyện ủy Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành.

Đến dự có ông Trần Văn Khải- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Thân Văn Nhân- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Thành.

Lễ trao quyết định sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành.

Theo đó, Quyết định 2487/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành quyết định sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành kể từ ngày 3.12.2019.

Sau khi sáp nhập, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Tuyên giáo Huyện ủy gồm có 8 biên chế, trong đó có trưởng ban, 2 phó trưởng ban, 4 chuyên viên và 1 cán sự.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy sau khi sáp nhập thêm Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, có thêm chức năng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện (không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị).

Thiện Nhân