BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sau 2 năm triển khai thực hiện cải cách hành chính: Có chuyển biến

Cập nhật ngày: 04/04/2013 - 05:51

(BTNO)- Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, đến nay công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến.

Một số hồ sơ hành chính giảm thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống còn khoảng 3 ngày. Ảnh minh hoạ

Việc rà soát, đơn giản hóa, công bố, công khai các thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện Đề án 30 đã vượt chỉ tiêu 30% theo quy định của Chính phủ. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính giảm nhiều so với trước đây, điển hình là các thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh giảm thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống còn trung bình 3 ngày. Cơ chế một cửa hiện đại được triển khai tại 5 huyện (trong khi chỉ tiêu đề ra là 1 huyện). Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước như triển khai họp trực tuyến, phần mềm họp không giấy, phần mềm quản lý văn phòng điện tử…

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính thời gian qua vẫn còn có mặt hạn chế, chưa thu hút được những người có chuyên môn giỏi, những ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu. Thời gian giải quyết các hồ sơ ở một số lĩnh vực còn chậm, gây tâm lý phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước để giảm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian, giảm hội họp vẫn chưa được các cơ quan coi trọng và chưa đạt được kết quả như mong muốn…

L.P