BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ ban hành chính sách về hoạt động tình nguyện của thanh niên

Cập nhật ngày: 28/12/2014 - 12:00

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng ban hành nhiều chính sách pháp luật liên quan về thanh niên.

Trong đó, dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo đã thu hút nhiều trí thức trẻ tham gia. Sau gần 3 năm, đến nay dự án đã có 580 trí thức trẻ được bố trí về làm Phó chủ tịch UBND xã.Qua theo dõi, trên 84% đội viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
 
Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã cho phép nhân rộng mô hình này đối với các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đã tuyển chọn được 500 trí thức trẻ của 34 tỉnh để đào tạo, bồi dưỡng để đưa về xã công tác ngay trong năm 2015.
 
a1-tiey.jpg
Sẽ có chính sách cho thanh niên tình nguyện - Ảnh: Ngọc Thắng
 
Ông Nguyễn Duy Thăng khẳng định trong các dự án này, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện và khuyến khích thanh niên, trí thức trẻ xung kích tham gia vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định thời gian tới, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh niên. Cụ thể là tổ chức triển khai Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt đề án thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ giai đoạn 2014 - 2020, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết.
 
Đặc biệt, Bộ sẽ phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tổng kết đánh giá hoạt động tình nguyện của thanh niên và các cơ chế, chính sách thu hút thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng và trình Thủ tướng ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên.
Nguồn Thanh Niên