baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chủ tịch nước, thủ tướng

Cập nhật ngày: 23/03/2012 - 12:55

Theo nội dung đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu sẽ chịu sự đánh giá tín nhiệm hằng năm.

Chiều 23-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến nội dung đề án này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại một kỳ họp Quốc hội

 Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

“Thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4. Theo đó, hằng năm tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND tối cao, tổng kiểm toán nhà nước” - chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Theo đó, kết quả bỏ phiếu được công bố công khai; người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu Quốc hội hai lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc từ chức. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng quy chế quy định cụ thể quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XII tại Hà Nội ngày 24-3-2011 - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Cũng theo nội dung đề án trên, có hai phương án tổ chức kỳ họp Quốc hội.

Phương án thứ nhất: rút ngắn thời gian họp mỗi kỳ xuống còn 20-25 ngày (hiện nay khoảng 30-35 ngày), mỗi năm họp hai kỳ. Theo đó, sẽ chuyển một phần công việc của kỳ họp sang hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp và các đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Phương án hai: mỗi năm tổ chức ba kỳ họp Quốc hội. Kỳ họp thứ nhất chủ yếu về công tác xây dựng pháp luật và một số vấn đề kinh tế xã hội cấp bách, được tổ chức vào tháng 3; hai kỳ họp tiếp theo chủ yếu để thảo luận, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội và một số nội dung khác, được tổ chức vào nửa đầu tháng 7 và nửa đầu tháng 11 mỗi năm.

Theo TTO