BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ chỉ còn hai luật điều chỉnh công tác quy hoạch

Cập nhật ngày: 11/07/2015 - 06:00

Theo Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Quy hoạch sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ 10 cuối năm nay và thông qua tại kỳ họp thứ 11 (tháng 5-2016).

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án Luật ở khía cạnh tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói: “Dự thảo Luật đã xóa bỏ các quy hoạch sản phẩm, ngành nghề cụ thể.

Các sản phẩm, ngành nghề này trước đây thông qua công cụ quy hoạch để quản lý phát triển, nay chuyển sang thực hiện quản lý bằng các điều kiện, tiêu chuẩn một cách công khai, minh bạch; đảm bảo phù hợp với các thông lệ, tập quán quốc tế”. 

Đặc biệt, cơ quan soạn thảo hy vọng Luật Quy hoạch sẽ là bước đột phá về thể chế, tạo ra sự đồng bộ về hệ thống pháp luật và giúp tinh giản từ 70 văn bản luật, pháp lệnh xuống chỉ còn 2 văn bản luật điều chỉnh về công tác quy hoạch.

Đó là Luật Quy hoạch (điều chỉnh các quy hoạch tổng thể từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh) và Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn (điều chỉnh các quy hoạch chi tiết từ cấp huyện đến cấp xã).

Luật Quy hoạch cũng sẽ tạo ra khung pháp lý đổi mới phương pháp và nội dung quy hoạch, từ đó làm thay đổi cách thức lập quy hoạch theo phương pháp quy hoạch chiến lược và nội dung quy hoạch tổng hợp, đa ngành…

Nguồn SGGP