BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ có 300 cán bộ xã được đào tạo “bài bản”

Cập nhật ngày: 19/06/2010 - 05:23

Dự kiến, từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ chọn đưa đi đào tạo 300 học viên để tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã. Trước mắt, đến năm 2011, tỉnh sẽ thông báo tuyển chọn khoảng 30 học viên để mở khoá đào tạo đầu tiên và rút kinh nghiệm cho những khoá sau.

“Chất lượng” cán bộ xã chưa đạt yêu cầu

Theo Đề án tạo nguồn Bí thư Đảng uỷ (BTĐU), CT- UBND (CT-UBND) xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) giai đoạn 2010-2015 của UBND tỉnh vừa ban hành, đến tháng 1.2010, toàn tỉnh có 94 BTĐU xã và 94 CT-UBND xã, trong đó có 10 nữ (6 BTĐU). Độ tuổi của BTĐU, CT-UBND xã ngày càng được trẻ hoá; hoạt động quản lý, điều hành hành chính của UBND cấp xã có tiến bộ hơn, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ còn thấp (5,26%), trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước… chưa đạt yêu cầu.

Cụ thể, có 7 BTĐU và 11 CT-UBND xã có trình độ học vấn cấp 1, cấp 2; 87 BTĐU và 83 CT-UBND xã có trình độ học vấn cấp 3. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phần lớn cán bộ chủ chốt cấp xã chưa qua đào tạo chỉ có 15 BTĐU và 21 CT- UBND xã có trình độ trung học chuyên nghiệp; 31 BTĐU và 12 CT- UBND xã có trình độ cao đẳng, đại học.

Về trình độ lý luận chính trị, có 24 BTĐU và 66 CT- UBND xã có trình độ trung cấp; 69 BTĐU và 20 CT- UBND xã có trình độ cao cấp, cử nhân.

Về trình độ quản lý Nhà nước, phần lớn chưa qua đào tạo, một số được bồi dưỡng ngắn hạn, chỉ có 12 BTĐU và 14 CT- UBND xã có trình độ trung cấp; 12 BTĐU và 15 CT- UBND xã có trình độ cử nhân.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học chỉ có 17 BTĐU và 4 CT-UBND xã có chứng chỉ A tiếng Anh; 5 BTĐU có chứng chỉ B tiếng Anh, có 9 BTĐU và 8 CT-UBND xã có chứng chỉ A tin học.

Theo đề án, cán bộ chủ chốt xã phải tốt nghiệp đại học

Chi gần 9,3 tỷ đồng để đào tạo

Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt ở xã, UBND tỉnh đã đề ra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng toàn diện đối với cán bộ tạo nguồn đối với các vị trí BTĐU và CT- UBND xã, giai đoạn 2010-2020.

Đối tượng được chọn là những người có trình độ đại học; là dự nguồn cán bộ, công chức xã; cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách công tác tại xã. Ưu tiên chọn các đối tượng là đảng viên, con liệt sĩ, thương binh và những người hưởng chính sách như thương binh (có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên); con gia đình có công; những đối tượng ở vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, nữ.

Tiêu chuẩn để tuyển chọn cán bộ nguồn đưa đào tạo là: Có hộ khẩu tại Tây Ninh; không quá 35 tuổi; tốt nghiệp đại học chính quy, kết quả từ trung bình khá trở lên; đáp ứng tốt các yêu cầu sơ tuyển về ngoại hình, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị tốt. Ngoài ra, phải cam kết làm việc lâu dài tại các cơ quan cấp xã ít nhất là 5 năm và phải chấp hành sự phân công, bố trí công tác của tỉnh sau khi tốt nghiệp khoá học.

Dự kiến, từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ chọn đưa đi đào tạo 300 học viên tạo nguồn chức danh chủ chốt cấp xã. Trước mắt, đến năm 2011, tỉnh sẽ thông báo tuyển chọn khoảng 30 học viên để mở khoá đào tạo đầu tiên và rút kinh nghiệm cho những khoá sau. Giai đoạn 2011 đến 2020 sẽ có thêm 270 học viên được tuyển chọn, đào tạo trong 9 khoá học.

Nội dung đào tạo gồm: trung cấp lý luận chính trị-hành chính; quản lý Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thực tiễn ở cơ sở; tin học, ngoại ngữ (tiếng Khmer đối với cán bộ công tác tại các xã vùng biên giới). Thời gian đào tạo mỗi khoá học tập trung khoảng 14 tháng tại Trường Chính trị tỉnh.

Những học viên đang công tác tại các xã, phường, thị trấn sẽ được hưởng nguyên lương cùng các khoản phụ cấp như khi công tác, đồng thời được hưởng trợ cấp đào tạo về lý luận chính trị và quản lý Nhà nước theo quy định. Học viên là những người tốt nghiệp đại học, chưa được bố trí công tác sẽ được tỉnh hỗ trợ hằng tháng số tiền tương đương mức lương bậc 1 hệ số 2,34 ngạch chuyên viên và được hưởng trợ cấp đào tạo lý luận chính trị theo quy định. Sau khi tốt nghiệp, những học viên về công tác ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ được trợ cấp 1 lần 10 triệu đồng.

Dự tính, tỉnh sẽ chi gần 9,3 tỷ đồng để thực hiện 10 khoá đào tạo 300 cán bộ nguồn đối với chức danh BTĐU và CT-UBND cấp xã, gồm các khoản: học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí quản lý, điều hành đề án, chi phí khen thưởng học viên.

HOÀNG THI