BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp HĐND cuối năm 2014:

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Cập nhật ngày: 30/11/2014 - 10:48

Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII diễn ra trong bốn ngày- từ 8 đến 11.12.2014 tại hội trường UBND tỉnh.

Ông Lâm Tấn Đông, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp báo.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ trình bày 20 tờ trình và báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, pháp luật và nhiều vấn đề, lĩnh vực quan trọng khác để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh trình các tờ trình và báo cáo các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016;

Báo cáo thẩm tra của 3 Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND; báo cáo kết quả hoạt động chương trình “Tiếng nói cử tri” năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015; tờ trình về Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh; tờ trình về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh

Uỷ ban MTTQVN tỉnh sẽ thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2014; Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh sẽ báo cáo công tác năm 2014.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII cũng sẽ cho miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu; thảo luận và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Về chất vấn, kỳ họp thứ 13 sẽ tập trung các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên môi trường; phát triển nông thôn; giao thông; văn hoá xã hội (về chỉ tiêu phấn đấu vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế; giải quyết lao động hằng năm liệu có đúng thực chất hay không…).

Đ.V.T