BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ rút ngắn thời gian và đơn giản hoá hồ sơ cấp CMND

Cập nhật ngày: 21/06/2010 - 05:32

Công dân đến làm thủ tục cấp CMND

Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng của Bộ Công an đã được hoàn tất gồm 83 thủ tục, nhóm thủ tục.Trong đó các thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân là những nội dung được người dân rất quan tâm.

Hiện văn bản quy định thời gian giải quyết cấp mới, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân (CMND) đối với thành phố, thị xã 15 ngày làm việc và đối với địa bàn khác 30 ngày là quá dài, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Trong khi cơ quan Công an đã được trang bị, sử dụng nhiều trang thiết bị công nghệ có thể rút ngắn thời gian giải quyết cấp CMND để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Hồ sơ cấp CMND được đơn giản hoá

Theo  phương án đơn giản hoá TTHC, thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại chứng minh thư không những rút ngắn thời gian giải quyết mà thành phần hồ sơ cần được đơn giản hoá.

Cụ thể, theo đề nghị của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng, cần sửa đổi mẫu Tờ khai cấp CMND do mẫu cũ có một số nội dung thông tin không rõ ràng, không cần thiết . Tờ khai cấp CMND chia thành 2 phần: phần tự khai của người dân và phần kiểm tra của cơ quan cấp CMND. Bổ sung vào tên biểu mẫu các ô: “Cấp mới; Cấp đổi; Cấp lại ” , thay “Nguyên quán” bằng “Quê quán”, bỏ mục trình độ học vấn, họ tên vợ/chồng, thay vào đó chỉ cần bổ sung mục lý do đề nghị (nếu cấp đổi, cấp lại CMND).

Thành phần hồ sơ cấp đổi hoặc cấp lại CMND gồm Đơn đề nghị cấp CMND và Tờ khai CMND là không cần thiết vì hai loại giấy này có nội dung tương tự, trùng lặp. Tổ công tác cho rằng, có thể bỏ Đơn đề nghị cấp CMND, chỉ cần Tờ khai CMND khi làm thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại CMND.

Công dân thuộc diện được cấp CMND hiện đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì Công an cấp huyện nơi đó làm thủ tục cấp CMND. Công an cấp tỉnh không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ cấp CNMD.

CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu trong hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu là không hợp lý

Theo phương án đơn giản hoá TTHC,  nhóm thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã có một số nội dung được sửa đổi, bổ sung như thời hạn giải quyết, mẫu Tờ khai và nội dung khác.

Thời hạn giải quyết thủ tục này đang được đề nghị rút ngắn xuống còn 3 ngày (trước đây là 5 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bởi Tổ công tác cho rằng, giấy tờ hồ sơ trong thủ tục đổi sổ hộ khẩu đơn giản, không nhiều giấy tờ và không phức tạp, cơ quan Công an đã có hồ sơ gốc và có sổ hộ khẩu gốc nên không cần xác minh, thì có thể trình ký ngay và trả kết quả cho người dân sớm.

Bên cạnh đó, cũng nên bỏ yêu cầu cung cấp Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và thay bằng việc yêu cầu cung cấp “Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu”, tờ khai này được sử dụng chung cho trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ hộ khẩu.

Lý do Tổ công tác đưa ra là, vì đây là trường hợp sổ hộ khẩu bị mất hoặc bị hỏng phải cấp lại, cấp đổi chứ không phải trường hợp có thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu, nhân khẩu nên không thể sử dụng Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu được mà phải sử dụng biểu mẫu khác là “Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu.

(Theo chinhphu.vn)