baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ sớm có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Cập nhật ngày: 20/01/2011 - 12:10

Ngày 19.1.2011 Đại hội XI của Đảng bế mạc thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khoá XI do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã ra mắt đại hội cùng toàn Đảng, toàn dân ta. Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có hai Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI là đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, cùng với một Uỷ viên dự khuyết là đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Huyện uỷ Trảng Bàng. Sau khi đại hội bế mạc, chiều hôm qua 20.1, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh đồng chí Nguyễn Văn Nên, nội dung như sau:

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

- Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, được biết trong nhiệm kỳ qua, Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu cùng cả nước thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Tại Đại hội XI đã có đánh giá chung thành tựu trên toàn quốc, riêng với tỉnh ta đề nghị đồng chí cho biết đôi nét khái quát về những thành tựu của tỉnh nhà!

-Nhiệm kỳ qua, bối cảnh quốc tế và trong nước có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X, trong đó quan trọng hơn là ứng phó có kết quả với diễn biến phức tạp của thế giới và trong nước,… cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, hoạt động đối ngoại – hội nhập quốc tế, uy tín nước ta được nâng cao, phát huy dân chủ có tiến bộ; khối đại đoàn kết được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực… Soi rọi thành tựu chung chúng ta thấy có một phần nhất định của tỉnh mình, trong đó cụ thể trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng,… mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã khẳng định. Có thể nói, Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh có quyền tự hào vì mình đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ năm năm qua, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

- Trong những thành tựu đó, theo đồng chí, những nét nổi bật nhất là gì?

- Đó là, kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá, an sinh xã hội được chăm lo nhiều mặt góp phần nâng cao đời sống nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định, xây dựng Đảng, chính quyền và đặc biệt là cải cách hành chính có nhiều mặt chuyển biến, góp phần hạn chế tiêu cực…

- Từ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và những bài học kinh nghiệm đã đúc kết, trong thời gian tới, Tây Ninh cần phải làm gì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, thưa đồng chí?

- Nghị quyết Đại hội XI vừa được thông qua mang nhiều triển vọng lớn, với mục tiêu tổng quát năm năm tới, đó là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Sau đại hội, Đảng bộ tỉnh ta sẽ bổ sung một số nhiệm vụ, thông qua chương trình hành động cụ thể khi triển khai Nghị quyết, đồng thời bàn theo ba trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra, đó là: 1.Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; 2.Xây dựng kết cấu hạ tầng; 3.Phát triển nguồn nhân lực. Song song đó còn có một số chương trình khác của một số ngành quan trọng…

Phóng viên báo chí phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh tại Đại hội XI

- Tại Đại hội XI của Đảng vừa bế mạc, đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi của các đại biểu, nhằm đóng góp, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để trong thời gian tới, đất nước ta phát triển hơn, “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đồng chí nhận xét như thế nào về những ý kiến đó?

- Đại hội lần này có nhiều tham luận rất hay, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Tôi rất cảm kích và học tập nhiều điều về vận dụng cho địa phương mình.

- Đồng chí tâm đắc nhất là những ý kiến, kiến nghị, đề xuất trong lĩnh vực nào, xin đồng chí nêu cụ thể một vài điểm chính?

-Tôi tâm đắc nhất là tham luận của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề quan tâm phát triển vùng.

- Thêm một câu cuối cùng, thưa đồng chí! Dự đại hội kỳ này, Đoàn đại biểu Tây Ninh đã có những gửi gắm, kỳ vọng gì?

- Kỳ vọng thì nhiều, với ý nghĩa lịch sử của Đại hội XI là đại hội quyết định thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và nhiều nội dung hết sức quan trọng cho đất nước, quan trọng hơn là phương hướng nhiệm vụ năm năm 2011-2015. Tất cả các nội dung trên chúng ta sẽ triển khai thời gian sớm nhất sau đại hội. Lúc đó, chúng ta sẽ nghe và bàn nhiều hơn.

- Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀNG ANH

(Thực hiện)